nuėmimas

nuėmimas
nuėmìmas sm. (2); SD388 1. → nuimti I 1: Vainikėlio nuėmimas, gyvenimo permainymas LTR(Rm). Stogo nuėmìmas (nuplėšimas) nedaug atsieis Brt. | Nuobaudos nuėmimas TTŽ. | refl.: Padėkok kepurės nusiėmimu Vaižg. 2. → nuimti I 3: Derliaus nuėmimas sp. Šį metą su daržų nuėmimù neparsiveikėm (buvo gražus oras) Vvr. Rudenyje, po nuėmimo apynių, reikia iš naujo žemę perarti Rp. Nuėmimo laikas ankstybųjų apynių pripula rugpjūčio mėnesė[je] S.Dauk. 3. → nuimti I 4: Gražus nuėmìmas [fotografijoje] – kaip gyvas! Jnšk. Mergiotė, matyt, graži, ale prastas nuėmìmas Slm. | Mato nuėmimas . 4. nukūlimas: Mašinos spragilai yr pasilpę, nėr gero nuėmimo grūdų Šts. \ ėmimas; apėmimas; atėmimas; nedaėmimas; įėmimas; išėmimas; nuėmimas; paėmimas; perėmimas; praėmimas; priėmimas; suėmimas; užėmimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • nuėmimas — nuėmi̇̀mas dkt. Stógo nuėmi̇̀mas kainuõs nedaũg …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apėmimas — apėmìmas sm. (2) K 1. → apimti I 5: Kolūkių kūrimas rutuliojosi naujų rajonų apėmimo kryptimi (sov.) rš. 2. refl. SD260, R152 → apimti I 7 (refl.): Gaspadorius ugnį paves saugoti jautriam ir bukliam tarnui, kursai supranta didelumą savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrankinis — atrankìnis, ė adj. (2) daromas atrankos būdu: Daržovių derliaus nuėmimas būna dvejopas: atrankinis ir ištisinis rš. Valstiečiai jau pradėjo atrankinį rugių pjovimą sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atėmimas — atėmìmas sm. (2) → atimti: 1. SD210 Atėmimas laisvės rš. Teisių ir laipsnio atėmimas rš. 2. Jiems bus atlyginta už mūsų kalbos atėmimą iš mokyklų I.Simon. 3. → atimti 4: Prasidė[jo] atėmìmas gyvulių Gs. Atėmimas ymenių (dvarų) R116. 4. → atimti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išėmimas — išėmìmas sm. (2); SD412 → išimti: 1. Lašinių išėmìmas iš puodo Kt. 2. Slm Brangiai kaštavo išėmìmas iš kalėjimo Gs. 3. → išimti 4: Dėmių išėmìmas BŽ76. 4. iškopimas: Tas paprastas medaus išėmimas po visam nedera, bet iškadingas yra S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kombaininis — kombaininis, ė adj. (1) atliekamas kombainais: Kombaininis derliaus nuėmimas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • marti — martì sf. (4) 1. Lex80, R, K sūnaus žmona: Neseniai aš parsivedžiau pačią, tėvui marčią rš. Aš nenoru, kad muno katilą martì maišytų! Klm. Kitos tai bijo marčių̃, o aš nebijau Vlkv. Aš par marčias negaliu būti pas vaikus Rs. Jūs visų darbas, ne …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nedaėmimas — ×nedaėmìmas (hibr.) sm. (2) J nepriemoka. ėmimas; apėmimas; atėmimas; nedaėmimas; įėmimas; išėmimas; nuėmimas; paėmimas; perėmimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuleidimas — nuleidìmas sm. (2) → nuleisti. 1. nulenkimas: Jau vien iš uodegos nuleidimo galima spėlioti, kad šuo nesveikas rš. 2. padarymas, kad nuslinktų žemyn: Dažnai Antanas vienas arba su draugais ateidavo pavakary į Karo muziejaus sodelį, į vėliavos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nustumti — nustùmti, nùstumia (nùstuma Š, NdŽ; H), nustūmė K, Š, Rtr, NdŽ 1. tr. Q13, SD350, R11, MŽ14, Sut, N, LL239,270,320,328, L, NdŽ, Lt stumiant nuvaryti, nutolinti, nublokšti: Geležinkelio stotyje, nustumti į atsarginį kelią, stovėjo apiblukę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”